Si duhet të pijmë ujë?0

🕔15:03 24.04.2015

Janë të njohura llojet e ujërave nëntokësorë, sipërfaqësorë, uji i detit, i liqejve i lumenjve, uji i njelmët , i ëmbël, i fortë , i butë, i lehte , i rëndë, i ga zuar , i pagaze, me shumë minerale , uji i shiut, uji i distiluar etj.