Srpski

Menjati Zakon, ili zastavu!? (Foto & Video)

Menjati Zakon, ili zastavu!? (Foto & Video)

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji u opštim nadležnostima daje pravo Nacionalnom Savetu da utvrđuje predloge nacionalnih simbola, znamenja i praznika nacionalnih manjina. Ali, član 16 Zakona o zaštiti prava i sloboda nacio

26.Jun.2015 01:45
Albanski jezik izazov za institucije u Dolini (Video)

Albanski jezik izazov za institucije u Dolini (Video)

Albanci Preševske Doline imaju pravo upotrebe albanskog jezika i pisma u svim organima, kao u lokalnim tako i republičkim. Ovo pravo albanskoj manjini u Srbiji garantuju međunarodne konvencije kao i zakoni i ustav Srbije. Takođe albanski je

12.Jun.2015 07:28
Koji su izazovi medija u Preševskoj Dolini? (Video)

Koji su izazovi medija u Preševskoj Dolini? (Video)

Prema podacima Ministarstva za kulturu i informisanje u Srbiji postoje više od hiljadu medija. Prema novom medijskom zakonu, poslednji rok za privatizaciju javnih medija je prvi jul, kada treba da se privatizuju 72 medijskih kuća.I u opština

05.Jun.2015 09:06
Mnogo zahteva, a mala sredstva za kulturu (Video)

Mnogo zahteva, a mala sredstva za kulturu (Video)

Očuvanje, negovanje i razvijanje svoje kulture i tradicije jedno je od neotuđivih prava pripadnika nacionalnih manjina koji, u cilju unapređivanja svoje kulture i tradicije, mogu osnivati posebne kulturne, umetničke i naučne ustanove, razna dru

22.May.2015 08:42
ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК

На основу члана 28. став 1. Закона о јавном информисању и медијима ("žÐ¡Ð»ÑƒÐ¶Ð±Ðµ

12.Feb.2015 19:27