Mnogo zahteva, a mala sredstva za kulturu (Video)
Srpski

Mnogo zahteva, a mala sredstva za kulturu (Video)

22.May.2015 08:42
0
Očuvanje, negovanje i razvijanje svoje kulture i tradicije jedno je od neotuđivih prava pripadnika nacionalnih manjina koji, u cilju unapređivanja svoje kulture i tradicije, mogu osnivati posebne kulturne, umetničke i naučne ustanove, razna društva i udruženja. Tako se kaže na početku petog odeljka o kulturi Strateškog Plana Nacionalnog Saveta albanske manjine u Srbiji.

Međutim, koliko je živ kulturni život kod albanaca Preševske Doline, koliko se radi na unapređivanju kulture i tradicije, koje institucije imaju albanci i koliko sredstva se izdvajaju u ovoj oblasti?

Prema rečima predsednika komisije za kulturu Nacionalnog Saveta Albanaca (NSA), Naima Salihua, rad ove komisije se zasniva na ranije sastavljenu strategiju i nada se da će realizovati predviđene ciljeve.

„Za rad komisije za kulturu NSA je predvideo godišnja sredstva u iznosu od 690 hiljada dinara, ali videćemo koliko ćemo realizovati. Ova sredstva su mala samo za snabdevanje biblioteka sa knjigama, ali mi ćemo se potruditi da nađemo i druge izvore, kao što su konkursi ministarstva kulture“, kaže Salihu.

U opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa ne postoji aktivni bioskop. Ovi gradovi imaju domove kulture, na kojima se odvijaju razni kulturni događaji, ali nedostaju kulturne institucije, kao što su teatar, muzej i arhive.

„U strategiji imamo i osnivanje profesionalnog pozorišta, kao i druge institucije za očuvanje i razvijanje kulturnih tradicija, ali ovo sve zavisi od buđeta. Realizacija ovog projekta je teška zbog nedostatka sredstava, ali mi ćemo raditi na tome da ih nađemo“, naglasio je predsednik komisije za kulturu ispred NSA, Naim Salihu.

Gani Veseli iz Preševa, je jedan od profesionalnih glumaca Doline. Veseli, koji je diplomirao glumu na Akademiji Umetnosti u Tetovu, kaže da Preševska Dolina ima potrebu za osnivanje profesionalnog pozorišta.

„Danas Dolini nedostaje jedno profesionalno pozorište, kao neophodna institucija, jer sada imamo kadrove. Osnivanje pozorišta nije enormna investicija, kako neki predstavljaju iz neznanja. Preševo aktuelno ima šest diplomiranih glumaca, Bujanovac jedan, a takođe imamo i dva profesionalnih režisera, od kojih je jedan bio primoran da ide i radi na Kosovu“, naglašava glumac Veseli.

Nije da u ovom regionu nedostaju pozorišne predstave u potpunosti, bilo amaterske ili profesionalne. U Domu Kulture u Preševu je osmog maja bila premijera drame „Vani pada sneg“, u saradnji profesionalnih glumaca Preševa i Kumanova, a 15-og maja u Domu Kulture u Bujanovcu profesionalno pozorište „Oda“ iz Prištine se predstavila pozorišnom predstavom „Žene“.

Prema rečima Ganija Veselija, postoji saradnja glumaca sa kulturnim institucijama, ali ova saradnja nije dovoljna. On naglašava saradnju na realizaciji drame „Vani pada sneg“, između preševskog doma kulture, NSA i opštine Bujanovac, koja je prema njegovim rečima, finansirala projekat sa 60 odsto sredstava.

„Ali, plašim se da će ovaj projekat biti prvi i poslednji za 2015 godinu, jer smo uradili jedan projekat da bismo pričali ispred naroda. Nama svakako treba pozorište, jer to ne znači da ćemo samo raditi predstave, nego unutar pozorišta da se angažuju svi glumci za stvaranje drugih predstava, kao što su lutkarske predstave za decu. Danas je greh da učenici naših škola ne znaju šta je „lik“, a mališani vrtića nikad nisu gledali jednu lutkarsku predstavu“, kaže Veseli.

Bajram Fejzulahu, naćelnik odeljenja za društeve delatnosti opštine Bujanovac, kaže da je ideja o osnivanju pozorišta dobra, ali nedostaju sredstva, jer opština ima mogućnosti samo da pomaže ali ne i da finansira pozorište na duge staze.

„Mislim da je ideja dobra, ali ni gradovi veći od Bujanovca nemaju profesionalna pozorišta – kaže Fejzulahu, i dodaje „da su naše mogućnosti takva da mi samo pomažemo, a da finansiramo je teško. Ja mislim da treba treba prvo početi sa amaterskim pozorištem i posle da pređemo na profesionalno“.

Prema njemu, opština Bujanovac pomaže kulturu i kulturne insitucije sa mogućnostima koje ima. Dom Kulture koja se finansira iz opštinskog buđeta ima godišnji buđet od 21 miliona dinara, dodajući i dodatna sredstva za manifestacije, kao što je „Kulturno leto“ sa 250 hiljada dinara.

Od ove godine je promenjen i način finansiranja kulturno – umetničkih društava koje se trude da održavaju živim kulturni život na ovom mestu. One su ove godine konkurisale sa godišnjim projektima a komisija za kulturu je za sedam kulturno – umetničkih društava, albanske, srpske i romske, kao i za jedno amatersko pozorište, izdvojila 1.7 miliona dinara.

Što se tiče albanskih kulturno – umetničkih društva u Bujanovcu funksionišu KUD „Jehona“ i KUD „Glas Doline“, dok u Preševu KUD „Ređo Mulići“.

Najznačajni kulturni događaj u Preševskoj Dolini je festival albanske komedije „Dani albanske komedije“, koji je osnovan 1994 godine, a koji se svake godine održava u Domu Kulture u Preševu. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji obično dolaze profesionalne pozorišne trupe iz Prištine, Tirane, Skopja i Tetova, kao i iz drugih gradova sa Albanije i Kosova.

Naser Nuredini, direktor Doma Kulture „Abdula Krašnica“ u Preševu, kaže da se Preševo sada identifikuje sa ovim prestižnim festivalom, ali kao organizatori se uvek suočavaju sa obezbeđivanjem sredstava za ovaj festival.

„Kao prvo smeštaj gostiju je problem jer Preševu nedostaju hoteli, ali uz pomoć opštinskog buđeta, naših sopstvenih sredstava kao i onih što obezbeđujemo sa konkursa ministarstva kulture, posvećen manjinama, realizujemo ovaj festival prevazići i naše mogućnosti. Obzirom da se festival održava za publiku, a ona ne izostaje, onda smo vrlo zadovoljni“, kaže Nuredini.

Opšti buđet Doma Kulture u Preševu je 19 miliona i 300 hiljada dinara, i prema rečima Nuredinija, ta sredstva nisu dovoljna za sve aktivnosti koja se održavaju na ovoj instituciji. On kaže da „ako imamo problema u opštim društvenim oblastima, one neophodno uticaju i u oblasti kulture.

I Nuredini podržava osnivanje regionalnog profesionalnog pozorišta, dodajući da Preševskoj Dolini nedostaje i galerija umetnosti, a gradu Preševu i muzička škola, barem niža, za razliku od Bujanovca gde funksioniše takva škola.

Dok, đemaledin Salihu, predsednik Udruženja za nasleđe i kulturno stvaralaštvo, sa sedištem u Preševu, kaže da Preševskoj Dolini nedostaje muzej i arhive, jer prema njegovim rečima „eksponati i materijalno nasleđe se svakim danom uništava i nema gde da se čuva“./Titulli.com/

VIDEO

 
 
Albanska manjina u Srbiji (ne) zadovoljna podrškom Kosova i Albanije (Video)
Nedostatak uđbenika, Dolina traži pomoć Albanije i Kosova (Video)
Registration Login
Sign in with social account
or
Remember Me Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
With registration you can comment on post.
Registration Login
Registration